Przegląd Religioznawczy – redakcja

 

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Zbigniew DROZDOWICZ

Z-ca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Jerzy KOJKOŁ 

Sekretarz Redakcji

dr Ewa STACHOWSKA

Członek

prof. dr hab. Henryk HOFFMANN

Członek

prof. dr hab. Maria LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA

Członek

prof. dr hab. Zbigniew STACHOWSKI

Członek

dr Sławomir SZTAJER

Członek

mgr Paweł KUSIAK

Aktualny skład redakcji kwartalnika naukowego „Przegląd Religioznawczy” ustalony został uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 29.09.2016 r.