Konferencje / kongresy

Polskie Towarzystwo Religioznawcze od roku 2003 organizuje kongresy religioznawcze, które od roku 2008 mają charakter międzynarodowy. Kongresy odbywają się w nieregularnych kilkuletnich odstępach, każdy z nich dedykowany jest odrębnej tematyce. Zwykle też Kongresy organizowane są w partnerstwie z uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz nauki. W latach 2003-2017 odbyło się pięć Kongresów. Kolejny planowany jest na rok 2020, odbyć się ma w Krakowie.

WYKAZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PTR MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESÓW RELIGIOZNAWCZYCH:

  • 18-20.09.2003 r., Tyczyn – I Kongres Religioznawczy pt. Religioznawstwo polskie w XXI wieku
  • 08-10.09.2008 r., Poznań – II Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. O wielowymiarowości badań religioznawczych (partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu), strona internetowa – http://www.kongresrel.amu.edu.pl/
  • 12-15.09.2011 r., Toruń – III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religie i religijność w świecie współczesnym (partner: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), strrona internetowa – http://www.kongresreligii.umk.pl/
  • 17-20.06.2015 r., Gdynia – IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata (partner: Akademia Marynarki Wojennej), strona internetowa – http://www.kongres.amw.gdynia.pl/index.php/pl/
  • 14-16.09.2017 r., Toruń – V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religie w dialogu kultur. Reformacja-Dialog-Kultury (partner: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Societas et Ius), strona internetowa – https://vkongresreligii.umk.pl