XIX Walne Zebranie PTR | Protokół i uchwały

Aktualności wtorek, 15 czerwiec 2021 12:58

21.04.2021 r. o godzinie 18.00 za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams odbyło się XIX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Zebranie odbyło się w formie online ze względu na obowiązujące na terenie Polski obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19. Również z tego powodu termin zebrania był dwukrotnie przekładany. Pierwotnie miało się ono odbyć  28.06.2020 w Krakowie, co regulowała Uchwała Zarządu PTR nr 1/2020 - tutaj. Drugi termin wyznaczany został na 12.11.2020 w Poznaniu, co regulowała Uchwała Zarządu PTR nr 4/2020 - tutaj. Ostatecznie na podstawie zapisów Uchwały Zarządu PTR nr 1/2021 data zebrania została ustalona na 21.04.2021 - tutaj.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym PTR wzięło udział 35 osób. Uprawnionych do udziału było 65 członków zwyczajnych PTR, których lista znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa - tutaj. Oznacza to, że w Zebraniu wzięła udział więcej niż połowa członków zwyczajnych, co oznacza, że zostało osiągnięte wymagane statutowo kworum, a tym samym uchwały podjęte na Zebraniu są ważne.