Wydrukuj tę stronę

Władze Polskiego Towarzystwa Religioznawczego / Authorities of the Polish Society for the Study of Religions

 

ZARZĄD | DIRECTORATE

Prezes | President
prof. dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Wiceprezes | Vice-president
prof. dr hab. Zbigniew DROZDOWICZ

Sekretarz naukowy | Scientific secretary
dr Ewa STACHOWSKA

Członek | Member
prof. dr hab. Henryk HOFFMANN

Członek | Member
dr hab. Artur JOCZ

 

KOMISJA REWIZYJNA | REVISION COMMITTEE
dr hab. Sławomir Sztajer
dr Juliusz Iwanicki
mgr Paweł Kusiak 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI  | PEER TRIBUNAL
prof. dr hab. Jerzy Ochmann 
dr Gracjan Cimek
dr Ryszard Wójtowicz 

 


HONOROWY PREZES | HONOR PRESIDENT

prof. dr hab. Zbigniew Stachowski 

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 13.11.2015 r. przyjęto uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Zbigniewowi Stachowskiemu tytułu „Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego”. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację, prof. dr hab. Zbigniew Stachowski tytuł przyjął.