Wydrukuj tę stronę

Przegląd Religioznawczy – wydania anglojęzyczne

 

  „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, 2017, no. 4 (266)

Niniejsza publikaja zostały sfinansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistycznego (NPRH) / The present thesis has been financed as a part of a programme of the Ministry of Science and Higher Education, which is called: The National Programme for the Development of Humanities (NPRH)

  „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, 2016, no. 4 (262)

Niniejsza publikaja zostały sfinansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistycznego (NPRH) / The present thesis has been financed as a part of a programme of the Ministry of Science and Higher Education, which is called: The National Programme for the Development of Humanities (NPRH)

  „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, 2015, no. 4 (258)

Niniejsza publikaja zostały sfinansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistycznego (NPRH) / The present thesis has been financed as a part of a programme of the Ministry of Science and Higher Education, which is called: The National Programme for the Development of Humanities (NPRH)

  Anglojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego 2013 no. 1

Niniejsza publikaja zostały sfinansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistycznego (NPRH) / The present thesis has been financed as a part of a programme of the Ministry of Science and Higher Education, which is called: The National Programme for the Development of Humanities (NPRH)

  Anglojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego 2012 no. 1

Niniejsza publikaja zostały sfinansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistycznego (NPRH) / The present thesis has been financed as a part of a programme of the Ministry of Science and Higher Education, which is called: The National Programme for the Development of Humanities (NPRH)