Aktywność międzynarodowa

Polskie Towarzystwo Religioznawcze od roku 1970 jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Religii (International Association for the History of Religion – IAHR) a od roku 2001 Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (European Association for the Study of Religions – EASR). Oznacza to, że wraz z członkostwem w PTR automatycznie nabywa się członkostwo w wyżej wymienionych towarzystwach naukowych. 

Ponadto, PTR (w regularnych kilkuletnich odstępach) organizuje Międzynarodowe Kongresy Religioznawcze, na które zapraszani są badacze z całego świata. Dotychczas zorganizowano cztery takie Kongresy: 

- I Kongres Religioznawczy, pt. Religioznawstwo polskie w XXI wieku, (Tyczyn 2003);
- II Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. O wielowymiarowości badań religioznawczych, (Poznań 2008, współorganizator: Centrum Badań Interdyscyplinarnych);
- III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religie i religijność w świecie współczesnym, (Toruń 2011, współorganizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
- IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, (Gdynia 2015, współorganizator: Akademia Marynarki Wojennej).