Władze / Autority

 

ZARZĄD

Prezes
prof. dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Wiceprezes
prof. dr hab. Zbigniew DROZDOWICZ

Sekretarz naukowy
dr Ewa STACHOWSKA

Członek
prof. dr hab. Henryk HOFFMANN

Członek
dr hab. Artur JOCZ

 

KOMISJA REWIZYJNA
dr Juliusz Iwanicki 
dr Sławomir Sztajer 
mgr Paweł Kusiak 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 
prof. dr hab. Jerzy Ochmann 
dr Gracjan Cimek
dr Ryszard Wójtowicz 

 


HONOROWY PREZES

prof. dr hab. Zbigniew Stachowski 

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 13.11.2015 r. przyjęto uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Zbigniewowi Stachowskiemu tytułu „Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego”. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację, prof. dr hab. Zbigniew Stachowski tytuł przyjął.