XI (K) Nowa duchowość oraz duchowość alternatywna / New spirituality and alternative spirituality

XI (K) Nowa duchowość oraz duchowość alternatywna / New spirituality and alternative spirituality

Koordynator sekcji / Section Coordinator: prof. AGH dr hab. Izabela Trzcińska

Pojęcie duchowości stanowi bardzo szeroką kategorię, obejmującą praktyki i koncepcje związane z osobistym rozwojem, a wynikające z przekonania, że istnieje coś więcej niż tylko doczesny wymiar istnienia – na przykład Bóg, dobro wspólne, czy kosmiczna harmonia. Jak pisał Michel Foucault (Hermeneutyka podmiotu), strategie duchowości wynikają z „troski o siebie”, która przez wewnętrzną przemianę prowadzi do odkrycia transcendentnej prawdy. Dla ukonstytuowania formuły nowej duchowości duże znaczenie miało pojawienie się duchowości alternatywnej, zainspirowanej ruchami ezoterycznymi, które pojawiły się w XIX stuleciu, a następnie nurtów New Age i fascynacji religiami Wschodu oraz innymi wierzeniami, jak choćby szamanizmem. W trakcie obrad chcemy pytać o różne rodzaje  nowej duchowości – zarówno te tradycyjne, jak i alternatywne oraz niszowe, które najbardziej wymykają się jednoznacznym definicjom, czego przykładem jest duchowość ateistyczna, albo transfer praktyk duchowości do rzeczywistości wirtualnej, a także o to, czy istnieje hybrydalna forma duchowości, łącząca sferę doświadczenia potocznego z przestrzenią cybernetyczną. Pytamy też o obecność wątków duchowości w kulturze i sztuce współczesnej oraz o jej relacje z ruchami ekologicznymi i immersyjnym światem gier. Interesują nas modele transformacji proponowane we współczesnej duchowości. Chcemy też zastanowić się nad celem tych transformacji w projektach nowej duchowości: czy wciąż jest nim jeszcze doświadczenie tak czy inaczej rozumianej prawdy, czy też pojawiają się inne scenariusze.

Proponowane zagadnienia:

1/ Duchowość tradycyjnych wyznań – kryzys czy adaptacja?

2/ Elementy duchowości w programach nowoczesnego stylu życia

3/ Duchowości alternatywne i inspiracje ezoteryczne doby współczesnej

4/ Przemiany duchowości w procesach sekularyzacji i ateizacji

5/ Duchowość i ekologia

6/ Duchowość w kulturze i sztuce współczesnej

7/ Gry jako narzędzia duchowości

8/ Praktyki duchowości w rzeczywistości hybrydalnej

9/ Duchowość w perspektywie transhumanizmu

10/ Czy duchowość będzie jeszcze potrzebna człowiekowi w cyberświecie?