Aktywność międzynarodowa

Polskie Towarzystwo Religioznawcze od roku 1970 jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Religii (International Association for the History of Religion – IAHR) a od roku 2001 Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (European Association for the Study of Religions – EASR). Oznacza to, że wraz z członkostwem w PTR automatycznie nabywa się członkostwo w wyżej wymienionych towarzystwach naukowych.