Wyróżnienie PTR - laureaci

W obecnej chwili nie ma jeszcze laureatów Wyróżnienia Naukowego Polskiego Towarzystwa Religioznawczego – Laurea Scientiae Religionum.

Wyróżnienie nadawane jest na wniosek minimum pięciu członków zwyczajnych PTR należących do Towarzystwa nie krócej niż dwa lata oraz mających uregulowane składki członkowskie. Wniosek musi zawierać uzasadnienie spełniania kryteriów opisanych w regulaminie.