Sukces PTR w trakcie konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (EASR)

Aktualności niedziela, 30 czerwiec 2019 11:59

W dniach 25-29.06.2019 r. w Tartu (Estonia) odbyła się XVII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (European Association for the Study of Religions (EASR) pt. “Religion – Continuations and Disruptions”. PTR do EASR należy od chwili założenia tej organizacji w maju 2000 roku w trakcie specjalnej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Religii (International Association for the History of Religions, IAHR) w Krakowie.

W tegorocznej konferencji w Tartu wzięli udział oficjalni przedstawiciele naszego Towarzystwa oraz reprezentujący różne ośrodki akademickie członkowie PTR :

– dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Prezes Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Akademia Marynarki Wojennej)

– dr hab. Henryk Hoffmann – (Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego)

– dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)

– dr hab. Lech Trzcionkowski – (Uniwersytet Jagielloński)

– dr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

– mgr Paweł Kusiak (Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Akademia Marynarki Wojennej)

Nasze Towarzystwo zaznaczyło swoją obecność w ramach EASR delegując przedstawiciela na spotkanie komitetu wykonawczego organizacji, które odbyło się 25.06.2019 r. Reprezentantem PTR na spotkaniu był mgr Paweł Kusiak, który wszedł w skład działającego przy zarządzie EASR Audit Committee (Komitet Kontrolny) oraz do powołanej w ramach zarządu roboczej grupy, której celem jest tworzenie systemu wsparcia dla osób zainteresowanych popularyzacją swoich badań na arenie międzynarodowej (EASR Working Group of Publishing). Delegaci PTR wzięli także udział w zgromadzeniu ogólnym EASR, które odbyło się 28.06.2019 r. Podczas zgromadzenia nasze Towarzystwo zostało oficjalnie zaprezentowane jako przykład dobrej praktyki w związku z ponownym aktywnym zaangażowaniem się w działalność EASR.

W dniu 27.06.2019 r., z inicjatywy Prezesa PTR dr hab. Jerzego Kojkoła, prof. AMW odbyło się także spotkanie członków PTR biorących udział w konferencji w Tartu.

Szczegóły na temat organizatorów oraz samej konferencji i programu odnaleźć można na oficjalnej stronie internetowej konferencji – https://easr2019.org/.

Spotkanie członków PTR biorących udział w konferencji w Tartu.

 

65375005 687059281755467 5840974352249520128 n

Spotkanie komitetu wykonawczego EASR (Executive Committee EASR)

 

IMG 20190628 164133

Zgromadzenie ogólne EASR (General Assembly EASR)