40 pkt MNiSW – „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”

Aktualności środa, 31 lipiec 2019 19:07

31.07.2019 r. opublikowany został komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Decyzją MNiSW wydawany przez PTR kwartalnik naukowy „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” (ISSN 1230-4379) otrzymał 40 punktów.

Przypominamy, że na łamach „Przeglądu Religioznawczego” publikowane są artykuły teoretyczne, wyniki badań nad religijnością i przekłady tekstów źródłowych. Uznając religię za zjawisko wieloaspektowe, redakcja czasopisma prócz religioznawców, angażuje do współpracy orientalistów, filologów klasycznych, archeologów, historyków, etnografów, socjologów, psychologów, filozofów, politologów a także specjalistów z innych dziedzin.

Informacja na temat komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów – TUTAJ.