Pomiędzy państwem a Kościołem. Przyczynek do dyskusji | Publikacja popularnonaukowa pod patronatem PTR

Aktualności środa, 18 grudzień 2019 10:23

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją popularnonaukową pt. „Pomiędzy państwem a Kościołem. Przyczynek do dyskusji”, której wydawcą jest Fundacja PSC. Nasze Towarzystwo udzieliło wydawnictwu patronatu a Prezes PTR, dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW, opatrzył ją wstępem. Ponadto, zarówno w gronie tych, którzy zgodzili się udzielić wywiadów, jak i pośród odpowiedzialnych za ostateczny kształt publikacji, znajdują się osoby związane z naszym Towarzystwem.

 

Pobierz publikację pt. „Pomiędzy państwem a Kościołem. Przyczynek do dyskusji”