Nadzwyczajne Walne Zebranie PTR w dniach 17-22.12.2021 r.

Aktualności wtorek, 25 styczeń 2022 11:29

17.12.2021 r. o godz. 19.00, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego zwołane uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 25.11.2021 r. Zebranie odbyło się w formie online ze względu na istniejący na terenie Polski stan pandemii COVID-19. Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania była, jak wskazano w uchwale zwołującej, zmiana statutowej siedziby Towarzystwa.

Walne Zebranie, poprzez aklamację, podjęło decyzję, że głosowanie, zostanie przeprowadzone w formie online za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania i trwać będzie w dniach 17-22.12.2021 r. W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zebranie formalnie zakończy się 22.12.2021 r. o godz. 24.00. Uchwała została przyjęta

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dt. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTR w dniach 17-22.12.2021 r. – tutaj.