Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Final Call for Papers) - Religion and religiosity in Polish context

Aktualności czwartek, 01 grudzień 2016 21:30

Dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW oraz dr Ewa Stachowska pragną zaprosić polskich naukowców i badaczy z obaszru religioznawstwa do zgłaszania artykułów do czasopisma Przegląd Religioznawczy. Zgłaszane tematy muszą być związane z problematyką religii i religijności w polskim kontekście.   

-----

Prof Jerzy Kojkoł and Ewa Stachowska, PhD would like to invite Polish scholars and researchers in religious studies to submit articles to “Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” (no 4/2016). All submissions must engage topics related to Religion and religiosity in Polish context.