Wydanie anglojęzyczne – „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, 2016, no. 4 (262)

 

 

Wydanie anglojęzyczne – „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, 2016, no. 4 (262)

Niniejsza publikaja zostały sfinansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistycznego (NPRH) / The present thesis has been financed as a part of a programme of the Ministry of Science and Higher Education, which is called: The National Programme for the Development of Humanities (NPRH) 

Strona tytułowa   Redakcja: Jerzy Kojkoł, Ewa Stachowska 

Janusz Mariański  

  Catholicism in Poland in the process of transformation

Wojciech Sadłoń 

  Differentiation, polarization and religious change in Poland at the turn of 20th and 21st century
Maciej Krzywosz   Sociological aspect of miracles and apparitions in contemporary Polandin contemporary Poland
Stella Grotowska   The desecularisation of religiousness or the secularisation of a pilgrimage? Religious tourism as an element of the Polish religiousness
Halina Rusek    Religiousness of villagers in family transmission – continuity and change

Maria Libiszowska-Żółtkowska

  The Catholic Church in Poland in the public and private sphere
Józef Baniak    Religious and cultic activity of high school and university students in Poland. Between religious zeal and lack of practice
Małgorzata Zawiła    Ars moriendi – between the eschatology of salvation and the quality of dying. Secular and religious models of good death

Renata Siuda-Ambroziak

Ewa Stachowska

  Public Religion in the 21st Century: a Comparative Study on the Catholic Church in Poland and Brazil
Wiesław Romanowicz   The profiles of religiousness of the Orthodox youth in view of sociological research
Mirosława Czerniawska   An attitude to religion and religious institutions.  Axiological conditionings of the attitudes