Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny

Aktualności wtorek, 08 sierpień 2017 14:13

W bieżącym roku polscy katolicy obchodzili pierwszą rocznicę Światowych Dni Młodzieży zorganizowanych w 2016 r. w Krakowie. W ciągu kilku dni, od 26 do 31 lipca 2016 r., młodzież z całego świata mogła spotkać się z Papieżem Franciszkiem. Uroczystości odbyły się, m.in. w różnych częściach Krakowa, a hasałem ubiegłorocznych obchodów w Polsce były słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Młodzież można było spotkać, np. na krakowskim rynku, na Wawelu, czy przed Oknem Papieskim Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Możliwość tę wykorzystali autorzy najnowszej książki wydanej przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze: Światowe Dni Młodzieży Fenomen kulturowo-religijny.

Zapraszamy do zapoznania się z książką autorstwa Michaliny Kiecy i Łukasza Kleski – członków Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Na 180 stronach można odnaleźć informacje na temat Światowych Dni Młodzieży, historii i symboli. Najważniejszym celem książki-albumu, jak piszą autorzy: jest ukazanie atmosfery towarzyszącej młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a przez to stworzenie materiału źródłowego do późniejszych artykułów opisujących fenomen ŚDM czy metody nowej ewangelizacji. Książka zawiera oficjalny, szczegółowy program wizyty apostolskiej, wykaz kolejnych haseł ŚDM, tekst hymnu oraz dwa rozdziały poświęcone nauczaniu Benedykta XVI i papieża Franciszka.

Łukasz Kleska, autor wszystkich fotografii uczestniczył w światowym spotkaniu jako akredytowany dziennikarz, dzięki czemu miał możliwość dotarcia do najciekawszych miejsc, korzystania z zwyżek dziennikarskich oraz szybszego dotarcia do wszystkich miejsc, gdzie gromadzili się młodzi. Dzięki akredytacji możliwe było wykonanie ciekawszych ujęć różnych grup młodzieży przybyłej z wielu krajów, ich zachowania, poczynając od uczestnictwa w Festiwalu Młodych czy różnych konferencjach, a kończąc na możliwości korzystania z wirtualnego biura prasowego, materiałów dziennikarskich KAI, PAP oraz Centrum Prasowego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Publikacja zawiera ponadto Przedmowę autorstwa prof. dra hab. Jerzego Kojkoła – Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego oraz cztery rozdziały. Autorem jednego z rozdziałów jest Paweł Kusiak z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który opisał najważniejsze problemy związane z polskimi konfliktami politycznymi w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Autorzy: Michalina Kieca, Łukasz Kleska
Tytuł: Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 180

 POBIERZ PUBLIKACJĘ