Podziękowanie dla komitetu organizacyjnego V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego

Aktualności niedziela, 17 wrzesień 2017 16:31

Polskie Towarzystwo Religioznawcze pragnie podziękować komitetowi organizacyjnemu V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego, na czele którego stał prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, za wspaniałe i profesjonalne przygotowanie całego wydarzenia. Zapisało się ono w naszej pamięci jako wyjątkowa uczta naukowa i kulturalna. Niewątpliwe V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy przejdzie do historii polskiego religioznawstwa.  

Prof. dr. hab. Marek Szulakiewicz – przewodniczący komitetu organizacyjnego V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego

Zobacz:

Oficjalna strona internetowa V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego