Aktualności

Miło nam poinformować, że wydawany przez Polskiego Towarzystwo Religioznawcze kwartalnik naukowy Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review otrzymał 100 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kwartalnik „Przegląd Religioznawczy – The…
W związku z koniecznością formalnej zmiany siedziby Towarzystwa, Zarząd PTR zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie, które ureguluje tę kwestię. Zebranie odbędzie się 17.12.2021 o godz. 19.00. Zebranie, ze względu na sytuację…
Zapraszamy do udziału w trzeciej międzynarodowej konferencji z politologii religii pt. Religia i polityka w kontekście "epokowej zmiany". Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu? Odbędzie się ona na Uniwersytecie Kardynała…
W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2021 r. w Krakowie odbył się zorganizowany przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytety Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Religioznawcze VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Wiara –…
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (European Association for the Study of Religions – EASR) na University College Cork w Irlandii. Odbędzie się ona w…
Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).  Link…
21.04.2021 r. o godzinie 18.00 za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams odbyło się XIX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Zebranie odbyło się w formie online ze względu na obowiązujące na…
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Zarząd PTR podjął decyzję, że zaplanowane na 21.04.2021 r. XIX Walne Zebranie Towarzystwa odbędzie się w formie zdalnej. Walne Zebranie PTR w formie…