Aktualności

21.04.2021 r. o godzinie 18.00 za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams odbyło się XIX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Zebranie odbyło się w formie online ze względu na obowiązujące na…
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Zarząd PTR podjął decyzję, że zaplanowane na 21.04.2021 r. XIX Walne Zebranie Towarzystwa odbędzie się w formie zdalnej. Walne Zebranie PTR w formie…
Miło nam poinformować, że Zarząd PTR ustalił nowy termin XIX Walnego Zebrania Towarzystwa na 21.04.2021 r. Zebranie odbędzie się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, budynek AB,…
W dniach 30.08-03.09.2021 odbędzie się XVIII doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (European Association for the Study of Religions – EASR). Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie w Pizie we Włoszech.…
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji VI”, która odbędzie się w dniach 22-23…
Z wielką przyjemnością informujemy, że wydawany przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze kwartalnik naukowy „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, decyzją Ministra Edukacji i Nauki, otrzymał 70 punktów. Nowy, rozszerzony wykaz…
Miło nam poinformować, że miała miejsce premiera, wcześniej nie dostępnej w polskim przekładzie, wybitnej pracy francuskiego historyka Jacquesa Le Goffa pt. „Czas uświęcony. Jakub de Voragine i «Złota Legenda»”. Praca…
Zarząd PTR zmuszony jest odwołać XIX Walne Zebranie Towarzystwa, które zaplanowane było na 12.11.2020 r. w Poznaniu. Powodem jest sytuacja epidemiologiczna w Polsce oraz wynikające z niej wytyczne służb sanitarnych,…