Uchwała w sprawie zwołania XIX Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Religioznawczego oraz zasad wyboru członków ciał statutowych

Aktualności sobota, 15 luty 2020 00:00

Zarząd Polskiego Towarzystwa Religioznawczego informuje, że podjął uchwałę w sprawie zwołania XIX Walnego Zebrania PTR, które odbędzie się 28.06.2020 r. w Krakowie (w przeddzień VI Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego). Dokładne miejsce i godzina Walnego Zebrania zostaną podane na stronie internetowej PTR oraz wysłane do członków Towarzystwa drogą e-mail do dnia 30.03.2020. Uchwała precyzuje również zasady wybory członków ciał statutowych Towarzystwa.

Uchwała oraz edytowalne załączniki znajdują się w dolnej części niniejszego komunikatu.